Contact Us

Our Location

DukaShop XYZ
DukaShop XYZ
Dukashop XYZ
Olorien, Arusha
Tanzania
buy@dukashop.xyz
Telephone
+255 753 618 155

Opening Times
24 hrs

Contact Form